поиск услуг по запросу "АДВОКАТ, район Соляные, ТЦ " в городе Николаев

0
Адвокат

www.olx.ua Николаев

Квалифицированная юридическая помощь по: -гражданским спорам, -уголовным делам, -делам про административные правонарушения, -хозяйственным и административным спорам. Сопровождение сделок. Консультации по юридическим вопросам.

30.03|20:13

0
Адвокат

www.olx.ua Николаев

Семейное право ( расторжение брака, взыскание алиментов, лишение родительских прав, и др.) Трудовые споры Жилищные споры Помощь в ДТП Банковские споры

22.05|23:50

0
Адвокат

www.olx.ua Николаев

АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "КОСТЕНКО СЕРГІЯ" Надання якісних юридичних послуг ЮРИДИЧНИМ та ФІЗИЧНИМ особам! ВЕЛИКИЙ ДОСВІД та НАДІЙНА ДОПОМОГА при вирішені Кримінальних, Господарських, Адміністративних і Цивільних справ! Наша Адреса: офіс № 2, вул. Чкалова, 20, м. Миколаїв, 54017

06.06|09:31

0
Адвокат Бондаренко В.В.

www.olx.ua Николаев

Якісні юридичні послуги в Миколаєві та області. Перелік послуг:  захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, засудженого у кримінальному провадженні;  надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні;  представництво потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні;  терміновий виїзд адвоката;  складання позовних заяв, підготовка скарг та запитів до контролюючих органів;  надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань. Оперативність, конфіденційність та результат.

31.05|13:35

0
Юридические услуги Адвокат

www.olx.ua Николаев

Предоставление юридической помощи в сфере гражданских, хозяйственных, налоговых, кредитно-финансовых правоотношений. Лояльная ценовая политика

16.03|14:57

0
Адвокат Давыдова Елена Ефимовна

www.olx.ua Николаев

-защита в уголовных производствах; - представительство в гражданских, административных и хозяйственных судах; - консультации ; - подготовка исков и возражений для суда; - составление договоров; - юридическая помощь в наследственных вопросах; - оценка недвижимости при оформлении сделок купли-продажи, дарения, аренды.. - помощь в государственной регистрации документов на недвижимость; - оценка земли; - помощь в получении земельного кадастра; - анализ ситуации и нахождение оптимального решения . Консультация бесплатно. Проблему можно решить, если к ней подойти грамотно и своевременно! Всегда рада помочь!!!

24.04|20:32

0
Адвокат, юрист, юридические услуги

www.olx.ua Николаев

- устные и письменные консультации - представительство в судах - составление процессуальных документов - абонентское юридическое обслуживание - это комплексное сопровождение деятельности ФЛП, предприятия, организации по всем правовым вопросам. - жилищные споры (раздел жилого помещения, порядок пользования, вселение (выселение), прописка (выписка), признание договоров недействительными и т.п.) - трудовые споры, восстановление на работе - помощь при ДТП (юридические консультации в сфере адинистративного, гражданского, уголовного права по вопросам, касающимся ДТП; составление заявлений, запросов, обращений, жалоб в любые инстанции; - наследственные споры (оспаривание завещания, восстановление сроков принятия наследства, установление факта принятия наследства и т.д.) - семейные споры (расторжение брака, раздел имущества при разводе, взыскание алиментов, лишение родительских прав, оспаривание или установление отцовства и т.д.) - ведение дел об административных правонарушениях - уголовные производства - кредитные споры - возмещение материального и морального вреда - представительство интересов физических, юридических лиц в органах государственной власти и местного самоуправления.

26.05|22:47

0
Адвокат. Юридична допомога при роботі з договорами

www.olx.ua Николаев

перевірка відповідних правовстановлюючих документів, на підставі яких укладається угода; • підготовка проекту господарського договору /комплексу договорів/ із урахуванням інтересів та побажань Клієнта; • прогнозування та оптимізація податкових наслідків угоди. • формування повного розуміння зобовязань по тій чи іншій угоді, юридичних наслідків укладення угоди; • на етапі підготовки виявити несумлінні чи шахрайські наміри контрагента (тобто запобігти обману чи введенню в оману клієнта); • оцінка ризиків повязаних з угодою. • організація нотаріального посвідчення укладеної угоди у досвідченого та грамотного нотаріуса; • допомога в здійсненні державної реєстрації угоди (договору, контракту); • правова, податкова та фінансова експертиза договірних відносин; • підготовка протоколу розбіжностей; • участь у переговорах, з метою налагодження договірних відносин та узгодження всіх істотних умов договору; • підготовка проекту змін до господарського договору чи викладення договору в новій редакції; • юридичний супровід процедури припинення договірних відносин, розірвання договору, одностороння відмова від договору; • представництво інтересів в судах з питань укладення, зміни чи розірвання господарських договорів.

13.04|11:34

0
Адвокат. Юридические услуги. Бесплатные консультации.

www.olx.ua Николаев

Юридическая консультация — услуга, которая требуется не только в вопросах ведения бизнеса или для владельцев крупных состояний. Каждый человек попадает в такие жизненные ситуации, в которых для грамотного решения правового вопроса требуется юридическая консультация опытного специалиста в сфере юридического обслуживания. Консультации по вопросам семейного, трудового, хозяйственного, гражданского, административного, уголовного; разработка и составление договоров; составление исковых, апелляционных, кассационных заявлений в судебные инстанции; составление писем, заявлений и другие волнующие Вас вопросы!

23.06|00:31

0
Адвокат по семейным и наследственным делам. Юридическая консультация

www.olx.ua Николаев

***Расторжение брака*** - Расторжение брака (в судебном порядке или через органы ЗАГСа); - Раздел совместно нажитого имущества супругов; - Установление порядка пользования жильем; - Выселение одного из супругов (снятие с регистрационного учета); - Признание брака недействительным; - Составления брачного договора (контракта); - и д.р. ***Взыскание алиментов*** - Взыскание алиментов; - Уменьшение или увеличение размера алиментов; - Прекращение алиментных обязательств; - Взыскание алиментов на совершеннолетнего ребенка, нетрудоспособную супругу/супруга, нетрудоспособных родителей; - Помощь при исполнении решения суда о взыскании алиментов через исполнительную службу; - Обращение в правоохранительные органы, для привлечение должника к уголовной ответственности за невыплату алиментов. - и д.р. ***Иные споры, вытекающие из семейно-правовых правоотношений*** Лишение (восстановление) родительских прав; - Усыновление; - Получение разрешения на выезд ребенка за границу. - Определение места проживания ребенка с одним из родителей, устранение препятствий в принятии участия в воспитании ребенка, установление порядка общения с ребенком; - Установление (оспаривание) факта отцовства (материнства); - Установление факта проживания одной семьей (гражданский брак); - Составление брачного договора; - Установление юридических фактов, что имеют юридическое значение (установление факта: Родственных отношений; Пребывание физического лица на содержании; Регистрации брака, расторжения брака, усыновления; принадлежности правоустанавливающих документов; Рождения лица в конкретное время; Смерти лица в конкретное время; - Ограничение гражданской дееспособности, признание физического лица недееспособным, возобновление гражданской дееспособности. - Признание физического лица без вести пропавшим или объявление умершим; - и д.р. ***Наследственные дела*** - Признание права собственности на наследственное имущество; - Восстановление срока для принятия наследства; - Обжалование постановления нотариуса об отказе в совершении нотариальных действий; - Установление факта принятия наследства; - Установление факта родственных отношений с наследодателем; - иные споры, вытекающие из наследственных правоотношений. - и д.р. В случае необходимости встреча с Клиентом проводится в выходные дни. Юридическая помощь предоставляется в г. Николаеве и по всей Украине. Предварительная запись по телефону. Звонки принимаются без выходных.

04.05|13:38

0
Адвокат, юрист по семейным делам. Юридические услуги в Николаеве.

www.olx.ua Николаев

Адвокат предоставляет правовую помощь по семейным делам. В частности: - Расторжение брака; - Взыскание алиментов (в т.ч. уменьшение или увеличение размера алиментов; Прекращение алиментных обязательств; Взыскание алиментов на совершеннолетнего ребенка, нетрудоспособную супругу/супруга, нетрудоспособных родителей; - Взыскание алиментов без развода; - Раздел совместно нажитого имущества супругов (квартира, машина и д.р. имущество), а также раздел обязательств по кредиту (в т.ч. кредитной задолженности); - Определение доли в имуществе; - Установление порядка пользования жильем; - Выселение одного из супругов (снятие с регистрационного учета); - Лишение (восстановление) родительских прав; - Усыновление; - Определение места проживания ребенка с одним из родителей, устранение препятствий в принятии участия в воспитании ребенка, установление порядка общения с ребенком; - Установление (оспаривание) факта отцовства (материнства); - Установление факта проживания одной семьей (гражданский брак); - Составление брачного договора; - Признание брака недействительным; - Получение разрешения на выезд ребенка за границу. - Установление юридических фактов, что имеют юридическое значение; - Ограничение гражданской дееспособности, признание физического лица недееспособным, возобновление гражданской дееспособности. - Признание физического лица без вести пропавшим или объявление умершим; - Разрешение вопросов связанных с наследством и правом на наследование (Принятие (узаконивание) наследства; Восстановление срока для принятия наследства; Признание права собственности на наследственное имущество в судебном порядке. Обжалование постановления нотариуса об отказе в проведении нотариальных действиях; Установление факта принятия наследства и д.р.) - Представление интересов на стадии исполнения судебного решения; - и д.р. Оказание юридической помощи включает: - Встречу с клиентом; - Изучение документов, предоставленных клиентом; - Определение нормативно-правовой базы, которая подлежит применению в конкретной ситуации; - Проведение обширной консультации; - Определение необходимых доказательств, которые можно использовать для обоснования позиции; При необходимости истребование таких доказательств; - Оценку правовой ситуации с учетом имеющихся доказательств, фактических обстоятельств и судебной практики; - Подготовку и подачу искового заявления в суд (при невозможности досудебного урегулирования спора); - Подготовку объяснений клиента; - Представление доказательств; - При необходимости принятие участия в судебном заседании в качестве представителя клиента; - Представление интересов клиента на стадии исполнения судебного решения. Стоимость услуг является договорной и определяется исходя из сложности конкретного дела. Возможность предоставления бесплатной консультации (при встрече с клиентом) определяется индивидуально, исходя из сложности вопроса и необходимости изучения дополнительных материалов. Консультация по телефону (ноль636002418) - БЕСПЛАТНО. Возможен выезд к клиенту.

22.03|12:25

История Ваших запросов

Дата добавления